اسلوموشن دیدنی از حرکات اجسام مختلف
در اینجا مجموعه‌ای دیدنی از صحنه‌های آهسته (اسلوموشن) حرکات اجسام و آزمایش‌های گوناگون را شاهد هستیم، که نتیجه کار واقعا دیدنی است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید