با این معماها هوشتان را تقویت کنید (پاسخ)


تاپ نایس: تمرین مداوم و حل مساله به تقویت عملکرد مغز در یک سطح پایدار در زندگی کمک می‌کند. به همین ترتیب حل معما به تقویت هوش و ذهنمان کمک می‌کند. معماهای دیروز را حل کردید؟ چقدر برای حلشان زمان گذاشتید؟

۱– حرف «ه»

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید (پاسخ)

۲– هیچکدام از پسران ۵ یا ۱۰ ساله نیستند، چون در این صورت ضربشان به «۰» ختم می‌شد. اگر پسران بیشتر از ۱۰ سال داشته باشند هم ضربشان بیش از ۳۰۲۴ می‌شود؛ بنابراین ۲ حالت وجود دارد: ۱ و ۲ و ۳ و ۴ یا ۶ و ۷ و ۸ و ۹. دسته اول اگر در هم ضرب شوند ۳۰۲۴ نمی‌شود، بنابراین جواب درست ۶ و ۷ و ۸ و ۹ است.

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید (پاسخ)

۳– هشت تلفن همراه را می‌توان همزمان شارژ کرد. سیم یکی از چندراهی‌ها قطع است. سیم سیاری که یک پریز دارد بی‌استفاده است. یکی از سه راهی‌ها اصلا سیم ندارد و یک پریز یکی دیگر از چند راهی‌ها هم سوراخ ندارد.

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید (پاسخ)

۴– چون مرد اخراج شده بزرگتر از همه است پس جیم نیست، چون جیم جوان‌تر از کسی است که سرکارش مانده است. باب هم ازدواج کرده پس باب نیست؛ بنابراین مارک است.

 

با این معماها هوشتان را تقویت کنید (پاسخ)

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید