بعد از دیدن این تصاویر دیگر به هیچکس اعتماد نمی‌کنید
این یک حقیقت است که استاندارد‌ها و درک‌های زیبایی در جا‌های مختلف دنیا و در دوره‌های زمانی مختلف بسیار فرق می‌کند و لازم به ذکر نیست که هر فرد هم درک منحصر به فردش را دارد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید