تبدیل قوطی‌های به درد نخور فلزی به مجسمه‌های باورنکردنی
هنرمند دیترویتی، نوح دلدا (Noah Deledda) با تبدیل قوطی‌های آلومینیومی کهنه به مجسمه، زباله را به گنج تبدیل می‌کند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید