تصاویر: زندگی روزمره فرانسوی ها در ۱۳۰ سال قبل
امیلی گالوپ عکاسی را به صورت تجربی از سال 1895 و با تبدیل زیرزمین خانه شان در سنت آنتونیون به یک تاریکخانه، آغاز کرد.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید