جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش


وبسایت انتخاب: جشنواره قبایل بدوی و بیابان نشین در مراکش برگزار شد. در این جشنواره که چهاردهمین دوره برگزاری آن به شمار می‌‌رود اسب سواران ماهر از قبایل مختلف مراکش حضور داشتند.

هدف از برگزاری این رویداد که مظهر آداب و سنت‌های گوناگون زندگی در بیابان است حفظ میراث فرهنگی قبایل این کشور آفریقایی است.

چابک‌ سواری، اسب‌دوانی با اسب‌های عربی، مسابقات شترسواری، تیراندازی و رقص عشایری از بخش‌های مختلف این جشنواره است. جشنواره طانطان در فهرست میراث جهانی یونسکو به ثبت رسیده است.

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

جشنواره قبایل بیابان نشین مراکش

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید