دانستنی‌های جالب؛ از دندان ویجی کومار تا پرنده مار گردنی!در زندگی همه ما پیش آمده که برخی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید