شائولین ۲۶ هزار نفری دانش آموزان چینی




۲۶ هزار نفر از دانش آموزان چینی در شهر ژنگژو این کشور به اجرای مهارت های شائولین کونگ فو پرداختند و تصاویر زیبایی را خلق کردند.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید