شکوه و زیبایی آتشفشان را در این عکس‌ها ببینید
عکاسی به نام «مایکل شین‌بلوم» اخیرا در سفرش به پارک ملی آتشفشان در جزیره بزرگ هاوایی از زیبایی باشکوه آتشفشان‌ها عکاسی کرده است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید