عکس های شانسی بهترین عکاس خیابانی دنیا
«پائو بوسکاتو» در مجموعه عکس‌هایش قصد دارد دنیا را با بازیگوشی و تخیل نگاه کودکان ببیند. بوسکاتو استاد قرار گرفتن در زمان مناسب و مکان مناسب است.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید