مردی که با شکمش جلوی گلوله توپ ایستاد!ریچارد نام مردی بود که جلوی گلوله توپ قرار می‌گرفت و کوچکترین آسیبی نمی‌دید.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید