معما‌های استدلالی که مغزتان را راه میندازد (پاسخ)


تاپ نایس: معماهای دیروز را به راحتی حل کردید یا زمان زیادی برایشان گذاشتید؟ فکر می‌کنید به جواب درست رسیده باشید؟

کلاه زندانی

مرد ۲. مرد ۳ و ۴ نمی‌توانند کلاه کسی را ببینند. مرد ۱ یک کلاه سفید و یک کلاه مشکی می‌بیند و می‌فهمد کلاهش می‌تواند سفید یا مشکی باشد. مرد ۲ یک کلاه سیاه می‌بیند و می‌فهمد اگر کلاه خودش هم سیاه باشد پس قطعا مرد ۱ می‌فهمد کلاهش سفید است و بلند می‌گوید. از انجا که مرد ۱ چیزی نمی‌گوید، مرد ۲ نتیجه می‌گیرد که کلاه سفید روی سرش است.

 

 

مشکلات جاده‌ای

کودک به مرد گفته که از هر سه چرخ دیگر یک مهره باز کند و موقتا از آن برای بستن تایر جدید استفاده کند تا خودش را به مکانیکی برساند.

 


هدیه جادوگر

پرنس چارمینگ جادوگر را در آخر تابستان دیده بود و صد روز بعد، یعنی اواسط زمستان به رودخانه رسید. رودخانه یخ زده بوده و او به راحتی از آن گذشته است.

 


راز قفس خرگوش

زرد. همان طور که می‌دانیم ابتدا تعداد خرگوش‌های قفس سبز دو برابر تعداد خرگوش‌های قفس زرد بوده است. یعنی تعداد خرگوش‌های قفس سبز زوج بوده است. بعد از اینکه کشاورز ۵ خرگوش از قفس سمت چپ برمی دارد، تعداد خرگوش‌های آن  هنوز زوج هستند (چون تقسیم بر ۲ می‌شود)؛ بنابراین قبل از اینکه ۵ خرگوش را بردارد تعداد خرگوش‌های قفس سمت چپ فرد بوده است. از این رو قفس سمت چپ نمی‌تواند سبز باشد؛ و براساس اطلاعات مساله قرمز هم نمی‌تواند باشد پس زرد است.


مجرم را شناسایی کنید

یک فورد آبی بوده، پلاک داشته، با سرعت زیاد حرکت می‌کرده، چراغ هایش خاموش بوده و راننده زن بوده است. راه حل این معما در اطلاعات مساله نهفته است. پلیس با سرعت بسیار زیاد دنبال متهم رفته پس حتما او هم با سرعت زیاد حرکت می‌کرده است. اگر این را به عنوان فرض مساله در نظر بگیریم، پس این شهادت که اتومبیل آهسته حرکت می‌کرده غلط است. با استفاده از همین سرنخ می‌توانیم همه جواب‌های غلط را پیدا کنیم و کنار بگذاریم و به جواب درست برسیم.

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید