نوزادی که به جای زاییده شدن از تخم بیرون می‌آید!تصاویر زیر تخم مرغی عجیب را نشان می‌دهد که ۲۴ ساعت پس از انداختن آن در آب، ترک خورده و نوزادی از آن بیرون می‌آید!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید