پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا


تاپ نایس: عکاس آزادی به نام «پاسکال مانرتس» ده سال با دوربینش به نقاط مختلف دنیا سفر و عکاسی کرده است. در این مطلب مجموعه عکس‌های او از رابطه زیبا و عشق مادران سراسر دنیا را مشاهده می‌کنید.

دره اینداس، هند
پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

هرار (harar)، اتیوپی

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

 

تینرهیر (tinerhir)، مراکش

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا
پورتو نووو (porto-novo)، بنین
پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

ساپا، ویتنام

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

کوزکو (cuzco)، پرو

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

تاشکند، ازبکستان

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا
سگو (segou)، مالی
پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

 

مغولستان

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

جیسلمر (jaisalmer)، هند

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

بنگلادش

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

شانگهای، چین

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

رانجون، میانمار

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

نپال

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

بولیوی

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

تاجیکستان

 

پیوند زیبای مادر و فرزند در نقاط مختلف دنیا

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید