کار زیبای پلیس لیتوانی در روز جهانی زنافسران پلیس لیتوانی در روز جهانی زن همه رانندگان زن را متوقف کردند حتی کسانی که هیچ کار خلافی انجام نداده بودند!

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید