کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟


تاپ نایس-ترجمه از الهام مظفری: آنا روزلینگ (Anna Rosling) پانزده سال اخیر را صرف آسان سازی داده‌های اجتماعی جهانی برای درک و استفاده کرده است. او به دنبال ایده‌ای می‌گشت که بهتر از نمودار‌های رنگی با مردم ارتباط برقرار کند و به این منظور یک تیم عکاس را برای مستندسازی ۲۶۴ خانه در بیش از ۵۰ کشور به کار گرفت. در هر خانه عکاس یک روز را صرف عکاسی از اشیای خانه مثل کفش، مسواک، اسباب بازی و … می‌کرد.

 

او به این نتیجه رسید که اگر به وسایل بازی بچه‌ها توجه کنید، می‌توانید تصویر دقیقی از زندگی افراد در سطوح درآمدی مختلف را رسم کنید. این نگاه خودمانی به زندگی روزمره صدها خانواده با در آمد ماهانه ۴۵ دلار تا بیش از ۳۰۰۰ دلار، از هر نموداری زنده‌تر هستند و چشم را باز می‌کنند.

 

این عکس‌ها نشان می‌دهند که مردم واقعا چطور زندگی می‌کنند. استفاده از عکس به عنوان داده به مردم کمک می‌کند خودشان ببینند که مردم طبقات درآمدی مختلف چگونه زندگی می‌کنند.

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۲۹ دلار در بورکینافاسو زندگی‌ می‌کند، با لاستیک کهنه بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۲۹ دلار در بوروندی زندگی‌ می‌کند، با ذرت خشک شده بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

اسباب بازی مورد علاقه کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۳۱ دلار در هند زندگی‌ می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۳۴ دلار در زیمبابوه زندگی‌ می‌کند، با یک توپ خانگی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۳۹ دلار در هایتی زندگی‌ می‌کند، با وسایل پلاستیکی کهنه بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۴۱ دلار در زیمبابوه زندگی‌ می‌کند، با یک ماشین بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۴۵ دلار در بورکینافاسو  زندگی‌ می‌کند، با یک عروسک پلاستیکی شکسته  بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۵۴ دلار در بورکینافاسو  زندگی‌ می‌کند، با یک لاستیک بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۶۱ دلار در ساحل عاج زندگی‌ می‌کند، با یک کفش کهنه بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۷۲ دلار در راواندا زندگی‌ می‌کند، با برگ‌ها بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۰۲ دلار در هایتی زندگی‌ می‌کند، با یک گیم دستی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۱۲ دلار در فلسطین زندگی‌ می‌کند، با بطری پلاستیکی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۲۳ دلار در کلمبیا  زندگی‌ می‌کند، با یک توپ والیبال بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۲۴ دلار در نیجریه زندگی‌ می‌کند، با یک تیر چوبی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۶۳ دلار در کلمبیا زندگی‌ می‌کند، با یک گربه بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۲۴۵ دلار در هند زندگی‌ می‌کند، با یک کامیون اسباب بازی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۳۶۹ دلار در هند زندگی‌ می‌کند، با یک گوشی بازی می‌کند
کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۴۸۰ دلار در لتونی زندگی‌ می‌کند، با یک عروسک پولیشی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۵۸۳ دلار در اردن زندگی‌ می‌کند، با یک تبلت بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۸۵۵ دلار در آمریکا زندگی‌ می‌کند، با لگو بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۲۲۳۵ دلار در چین زندگی‌ می‌کند، با ماکت تانک نظامی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۲۸۶۰ دلار در آفریقای جنوبی زندگی‌ می‌کند، با حیوانات پولیشی بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۳۲۶۸ دلار در کنیا زندگی‌ می‌کند، با تبلت بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۴۶۵۰ دلار در آمریکا زندگی‌ می‌کند، با لوازم بیسبال بازی می‌کند

 

کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

کودکی که در خانواده‌ای با درآمد ماهانه ۱۰۰۹۰ دلار در اوکراین زندگی‌ می‌کند، با عروسک پولیشی بازی می‌کند
کودکان در سطوح درآمدی مختلف با چه بازی می‌کنند؟

 

شاید این مطالب را هم دوست داشته باشید