ماه: فوریه 2019

پس از توقیف «گردون»

تاپ نایس ورود رئیسی به رقابت‌های انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۹۶ تصویر دیگری از او به دست داد و مرد ساکت سال‌های پیشین را در قامت نماینده مواضع طیف سیاسی
Read More