رقص عصای "عمرالبشیر" رییس جمهوری سودانرقص عصای “عمرالبشیر” رییس جمهوری سودان در یک گردهمایی سیاسی در میدان سبز شهر خارطوم