نجات کودک توسط خانم راننده اتوبوس +فیلم


تاپ نایس ‌خانم راننده اتوبوسی در میلواکی ساعت ۸ کنار خیابان یک بچه تقریبا یک ساله که پابرهنه درسرمای زیرصفر در خیابان بوده است را می‌بیند! راننده اتوبوس را متوقف می‌کند و کودک را نجات می‌دهد. کودک تا ایستگاه پلیس در آغوش راننده به خواب میرود.

تعداد بازدید : 1