بلیت مترو رایگان در ازای ورزش کردن +فیلمدر روسیه دستگاهی گذاشته شده که هر فرد می‌تواند با انجام ۳۰ حرکت اسکات یک بلیط مجانی مترو بگیرد.