جای خالی " حسن شلبی" نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی در مدرسه


عکس روز از جای خالی ” حسن شلبی” نوجوان ۱۴ ساله فلسطینی در مدرسه. این نوجوان هفته گذشته به ضرب گلوله نیرو‌های اسراییل به شهادت رسید.