سالن کنسرت "مارایا" در شهر "العولا" در شمال غرب عربستان سعودی


عکس روز از سالن کنسرت “مارایا” در شهر “العولا” در شمال غرب عربستان سعودی