لباس عجیب ملیسا مک‌کارتی روی صحنه اسکار +فیلمملیسا مک‌کارتی با لباسی عجیب و غریب و هجوآمیز برای اهدای جایزه‌ی بهترین طراحی لباس روی صحنه آمد، که می‌بینید.