مدیر عامل شرکت "اپل" در مراسم رونمایی از محصولات جدید این شرکت در نیویورکمدیر عامل شرکت "اپل" در مراسم رونمایی از محصولات جدید این شرکت در نیویورک