تجمع نیرو‌های بومی اخراج شده از پارس جنوبی عسلویه +فیلمتجمع نیرو‌های بومی اخراج شده از پارس جنوبی عسلویه ۷ اسفند ماه را در ویدئو زیر میبینید.