کمک‌رسانی پلیس و مردم به سگی که کتک خورده بود +فیلم


در این ویدئو کمک مهربانانه پلیس و مردم را به توله سگی که توسط حیوان آزار‌ها مورد ضرب و جرح قرار گرفته و به شدت آسیب دیده بود مشاهده می‌کنید.