تظاهرات معلمان آلمانی با درخواست افزایش حقوق


عکس روز از تظاهرات معلمان آلمانی با درخواست افزایش حقوق/ برلین/ خبرگزاری آلمان