افتتاح یک فروشگاه کتاب در شهر "چونگینگ" در جنوب غرب چین


عکس روز از افتتاح یک فروشگاه کتاب در شهر “چونگینگ” در جنوب غرب چین