روحانی مانع دلخوری دوباره ظریف شد! +فیلم


وقتی امور رسانه‌ای دفتر رئیس جمهور برای امضاء سند مشترک با ارمنستان که وزیر امورخارجه این کشور حضور داشت، به جای آنکه از محمد جواد ظریف وزیر خارجه برای امضاء سند دعوت کند، از رئیس سازمان استاندارد دعوت کرد که این موضوع باعث تذکر رئیس جمهور شد.