لحظه سرقت گوشت از قصابی +فیلمطلافروشی‌ها دیگه از این به بعد با خیال آسوده شب و روزشون رو سپری کنن. لحظه سرقت از قصابی را ببینید.