وقتی آزمون روسی صحبت می‌کند +فیلمستاره ایرانی زنیت بعد از ۶ سال حضور در روسیه زبان مردم این کشور را یاد گرفته است.