خطا‌های خنده دار فوتبال! +فیلمگاهی پیش می آید خطاهایی در زمین فوتبال صورت بگیرند که حتی خطا کننده را نیز به خنده اندازد. در این ویدئو چند خطا از این دست را مشاهده کنید.