انتقاد هاشمی طبا از در آمد‌های نامشروع صداوسیما روی آنتن زنده +فیلم


هاشمی طبا در واکنش به تکرار ستاره مربع‌ها در برنامه تلویزیونی و در توجیه مجری درمورد نداشتن بودجه گفت:: مثل دزدی است که می‌گوید برای کار خیر دزدی می‌کنم.