کشف تمساح ۲ متری از اروند رود +عکس

کشف تمساح ۲ متری از اروند رود +عکس تاپ نایس  این تمساح که به علت فاصله گرفتن از زیست بوم اصلی خود از گرسنگی رنج می‌برد توسط اهالی منطقه برای انتقال به محل مناسب در پشت یک کامیونت قرار داده شد.

این در حالی است که هیچ کس انتظار کشف تمساح از اروندرود را نداشته است!