موتورسیکلتی که هرگز نمی‌افتد +فیلم


موتورسیکلت C-۱ برقی طراحی شده در شرکت Lit Motors، هرگز روی زمین نمی‌افتد. این موتورسیکلت بدون اتکا به هیچ نقطه‌ای، می‌تواند تعادلش را حفظ کند. در این وسیله از ژیروسکوپ و موتور‌های الکتریکی برای حفظ تعادل استفاده می‌شود.