تصویری از محل مورد اصابت حمله هوایی اسراییل به باریکه غزه


عکس روز از محل مورد اصابت حمله هوایی اسراییل به باریکه غزه