حضور نخست وزیر نیوزلند با حجاب اسلامی برای دلجویی از خانواده‌های حادثه تروریستی +فیلمحضور جاسیندا آردرن نخست وزیر نیوزلند با حجاب اسلامی برای دلجویی از خانواده‌های شهدای حادثه تروریستی مسجد النور.