برخی در جهت معیشت خود مردم را وسیله قرار ندهند

برخی در جهت معیشت خود مردم را وسیله قرار ندهند

تاپ نایس  قاسم میرزایی نیکو در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری شفاهی ضمن تبریک سال نو، گفت: آن‌هایی که دلشان برای سرزمین ایران می‌تپد، باید در نظر داشته باشند که کاهش ارزش پول ملی در یکی دو سال اخیر اتفاق نیفتاده است بلکه این مسئله طی ۴۰ سال گذشته گریبانگیر اقتصاد کشور شده است که بیانگر ضعف برنامه و نبود نظارت در این حوزه است.

نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس اضافه کرد: همگان اذعان دارند که مشکلات معیشتی امروز گریبانگیر مردم شده، ولی عزیزان نباید از این مسئله سوء استفاده کنند و برای معیشت خود مردم را وسیله قرار دهند.