کندن قبر برای قربانیان حمله تروریستی روز جمعه نیوزیلند


عکس روز از کندن قبر برای قربانیان حمله تروریستی روز جمعه در شهر “کرایست چرچ” نیوزیلند