بانک ملی ایران رکورد خود را شکست

بانک ملی ایران رکورد خود را شکست
تاپ نایس سال گذشته در پیک عملیاتی منتهی به روز‌های پایانی سال، رکورد روزانه ۶۰ میلیون تراکنش در بانک ملی ایران ثبت شده بود.

با این حال تنوع در محصولات و خدمات مرتبط با بانکداری غیرحضوری بانک ملی ایران از قبیل: بام، بله، ایوا، همراه بانک و… و توسعه‌ی تعداد خودپرداز‌ها و کیوسک‌های ارائه دهنده‌ی انواع خدمات در گستره‌ی وسیع جغرافیایی سبب شد تا با افزایش اقبال مشتریان به بانک ملی ایران، رکورد تازه‌ای از تعداد تراکنش‌ها در نظام بانکی کشور به ثبت برسد

در روز ۲۷ اسفند ماه سال جاری، تعداد تراکنش‌های انجام شده در بانک ملی ایران از ۶۴ میلیون و ۸۳۳ هزار فقره گذشت.

میزان تراکنش‌های ثبت شده این بانک با توجه به گستره شعب و خدمات آن، همواره با فاصله‌ی بسیار زیادی بیش ازسایر بانک‌ها بوده و جایگاه نخست نظام بانکی را به خود اختصاص داده است.

پایایی سامانه‌های بانک ملی ایران در روز‌های پیک کاری پایان سال، رضایت بیش از پیش مشتریان بانک را رقم زده است.