فیض الله عرب سرخی به زندان می‌زود

فیض الله عرب سرخی به زندان می‌زود

تاپ نایس بعضی منابع خبری تایید کردند که فیض الله عرب سرخی برلی گذراندن یک سال حبس به زندان اوین فراخوانده شده است.

علی شکوری راد دبیرکل حزب اتحاد ملت در واکنش به صدور حکم یک سال زندان برای فیض الله عرب سرخی با هشتگ دستگاه های بحران‌زی، حصر و عرب سرخی در توئیترش نوشت: دستگاه‌های بحران زی خواهان حفظ شرایط پلیسی-امنیتی هستند تا موضوعیت وجودی خود را حفظ کنند. به همین دلیل بحران سازی می‌کنند. با پایان یافتن حصر مخالفند و می‌خواهند همیشه تعدادی از مخالفان سیاسی در دادگاه‌ها و یا زندانها باشندحکم یک‌سال زندان و احضاریه اجرا برای آقای عرب سرخی !