کنایه یک روحانی به پخش نشدن نود: قول میدهیم نماز صبحمان قضا نشود! +فیلمدرخواست مهمان برنامه «فرمول یک» برای برنامه ۹۰ و واکنش علی ضیاء در این ویدئو تماشا کنید.