زنده ماندن کارگر جوان بعد از فرورفتن میلگرد در سرش +عکس دلخراش

تاپ نایس میلگرد از شقیقه سمت راست وارد سرش شد و از پیشانی سمت چپ وی خارج شد.

جراحان در تلاشی ۹۰ دقیقه‌ای توانستند با کمترین خونریزی میلگرد را از سر وی بیرون بکشند.

 

زنده ماندن جوان بعد از فرورفتن میلگرد در سرش +عکس دلخراش