بیژن جزنی؛ اعدام: ۲۹ فروردین ۵۴ +فیلمروزنامه‌ها اعلام کردند که زندانی مشهور دوره پهلوی، در حین فرار از زندان کشته شده، اما تئوریسین مبارزه مسلحانه را طور دیگری کشته بودند.