تخت سلطنت بازی تاج و تخت در انتظار کیست؟ +فیلمبعد از حدود دو سال انتظار برای طرفداران پر و پا قرصش فصل هشتم سریال بازی تاج و تخت سرانجام پخش شد.