افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸ روی میز دولت

افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در سال ۹۸ روی میز دولت

تاپ نایس بر اساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تدوین لایحه بودجه سال ۹۸، دستگاه‌های اجرایی، شرکت‌های دولتی، وزارت خانه‌ها بانکها، صدا و سیما و سایر شرکت‌هایی که به نحوی مشمول قوانین پرداخت حقوق و مزایا هستند، موظف اند افزایش اعتبار حقوق، مزایا و پاداش کارکنان خود را در بودجه پیشنهادی سال ۹۸ بر اساس افزایش حقوق متوسط ۲۰ درصد لحاظ نمایند.