چرا سفر‌های استانی جهانگیری متوقف شد؟

چرا سفر‌های استانی جهانگیری متوقف شد؟
تاپ نایس در نوروز امسال که سیل ویرانگر وارد استان‌های ایران شد بدلیل عدم آمادگی و پیش بینی لازم از سوی مسوولان امر همه دستگاه‌ها غافلگیر شدند و تا هماهنگ شدن سیستم؛ آب زندگی مردم را با خودش برد.

به گزارش روزنو، با اینکه سیل عظیم ابتدا از استان‌های شمالی ایران سر در آورد ولی متاسفانه استاندار گلستان که استانش حجم زیادی از سیل را در بر گرفته بود در تعطیلات نوروزی عازم سوئد شده بود که ناگهان خبر وقوع سیل به گوشش رسید و با تاخیر چند روزه به ایران بازگشت.

البته به غیر از استاندار گلستان که استانش را رها کرده بود سایر مسوولین مرتبط هم در تعطیلات بودند.

ولی تنها مقامی که با حضورش در میان سیل زدگان باعث دلگرمی مردم شده بود؛ معاون اول رییس جمهور بود که به عنوان اولین مقام ارشد دولتی پا به گلستان گذاشت تا در نبود استاندار او را عزل کند و به اوضاع ناهماهنگ آن استان سروسامانی بخشد.

همین سفر دکتر جهانگیری به استان گلستان بود که باعث عزل استاندار شد و بازتاب خوبی در افکار عمومی و همچنین مردم سیل زده استان گلستان داشت.

از سوی دیگر معاون اول رییس جمهور در تعطیلات نوروز اولین مقامی بود که به استان‌های لرستان و خوزستان که سیل در آنجا جاری شده بود نیز حاضر شد و از نزدیک به مدیریت بحران سیل ویرانگر پرداخت.

با وجود اینکه سیل آسیب فراوانی به مردم منطقه هم از لحاظ مادی و هم از لحاظ معنوی می‌زند، اما حضور به موقع مسولان ارشد می‌تواند آلامی باشد بر درد‌های مردم که دکتر جهانگیری تا حدودی در سفر‌هایی که به استان‌های سیل زده داشت موفق شد این امر را محقق کند.

اما انتظار می‌رفت سفر‌های استانی معاون اول رییس جمهور به مناطق سیل زده ادامه داشت و وی به سایر استان‌هایی که درگیر سیل شده بودند نیز سفر می‌کرد تا حداقل دلگرمی مردم آن مناطق نیز باشد، اما مشخص نیست چرا این سفر‌های استانی که در نوع خود مثبت بود متوقف شده است.

انتظار جامعه از مسوولان ارشد این است که در مواقع بحرانی در کنار مردم حضور داشته باشند و این حضور در مجامع مردمی هم برای مدیریت میدانی مشکلات موثر هست هم برای دلگرمی مردم.

منبع: روزنو