لباس خبرساز بانوی قهرمان ایرانی در تلویزیون +عکس

تاپ نایس سیدعلی ضیا هم در اواخر برنامه گفت: خانم‌ها مانتویشان را روی پایشان گذاشته اند و با گرمکن ورزشی به برنامه آمده اند. او تأکید جالبی هم داشت که این اقدام به انتخاب خودشان بوده است.
لباس خبرساز بانوی قهرمان ایرانی در تلویزیون +عکس