تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ۱۰درصد بیشتر شد

بیمه بیکاری بگیران ۱۰درصد بیشتر شدند

 

رویداد۲۴ مطابق آمار ارائه شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ حدود ۸ هزار و ۸۴۵ نفر بیشتر شده است.

مطابق آمار این سازمان تعداد دریافت کنندگان مقرری بیمه بیکاری در سال ۹۶ در کل کشور ۲۰۷ هزار و ۶۲۱ نفر شامل ۱۴۶ هزار و ۷۰۵ مرد و ۶۱ هزار و ۲۰۱ زن بوده است. سال ۹۵ نیز در کل کشور ۱۹۸ هزار و ۷۷۶ مورد شامل ۱۴۶ هزار و ۴۰۲ مرد و ۵۲ هزار و ۷۱ زن مقرری دریافت کرده‌اند.

مدت زمان پرداخت مقرری بیمه بیکاری متناسب با سابقه بیمه پردازی است. براین اساس مدت زمان پرداخت مقرری برای افراد با سابقه بیمه پردازی ۶ لغایت ۲۴ ماه برای افراد مجرد ۶ ماه و برای افراد متاهل ۱۲ ماه است. افراد با سابقه ۲۵ لغایت ۱۲۰ ماه نیز برای افراد مجرد ۱۲ ماه و برای افراد متاهل ۱۸ ماه از مقرری بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

در مورد بیمه شدگان دارای ۱۲۱ لغایت ۱۸۰ ماه سابقه بیمه پردازی برای افراد مجرد ۱۸ ماه و برای افراد متاهل ۲۶ ماه؛ افراد دارای ۱۸۱ لغایت ۲۴۰ ماه برای افراد مجرد ۲۶ ماه و برای افراد متاهل ۳۶ ماه و افراد دارای ۲۶۱ ماه سابقه و بیشتر برای افراد مجرد ۳۶ ماه و برای افراد متاهل ۵۰ ماه، پرداخت مقرری بیمه بیکاری انجام می‌شود.

مبلغ مقرری پرداختی برای بیمه شده مجرد برابر با ۵۵ درصد متوسط دستمزد روزانه ضربدر ۳۰ خواهد بود. برای افراد متاهل نیز به ازای هر یک از افراد تحت تکفل حداکثر تا ۴ نفر ۱۱۰ درصد حداقل دستمزد زمان بیکاری اضافه می‌شود. در هر حال مقرری پرداختی از حداقل دستمزد کمتر و از ۸۰ درصد متوسط مزد یا حقوق فرد بیشتر نخواهد بود.

درحالی تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ بیشتر شده است که این تعداد در سال ۹۷ هم روند صعودی داشته است. همزمان با نوسانات اقتصادی و رکود حاکم بر تولید بخش قابل توجهی از بنگاه‌های تولیدی تعطیل و یا با کمترین ظرفیت ممکن به کار خود ادامه می‌دهند.

همین موضوع باعث شده است که کارفرمایان مربوط که مایل به تعدیل کامل نیروی کار خود نیستند، کارگران را به حالت تعلیق به مرخصی فرستاده و به سمت بیمه بیکاری هدایت کنند، تا هم کارگران منبع درآمد حداقلی داشته باشند و هم اینکه اگر شرایط رونق اقتصادی صورت گرفت، کارفرمایان امکان دعوت به کار مجدد از نیروی کار قبلی خود را داشته باشند.

کریم یاوری، مدیر کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری وزارت کار درباره تعداد مقرری بگیران در سال ۹۷ گفت: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری حدود ۱۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

وی با بیان اینکه این تعداد مقرری بگیر ثابت نیست گفت: با رونق اقتصادی احتمال بازگشت به کار بخش زیادی از مقرری بگیران وجود دارد. با توجه به رکود تولید، کارگران از کار خارج می‌شوند و زمانی که کار رونق پیدا کند مجدداً به کار باز می‌گردند.

یاوری اظهار داشت: درحال حاضر تعداد مقرری بگیر در کل کشور ۲۴۰ هزار نفر است. این رقم نسبت به سال گذشته حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.