شرکت خودرو سازی نیسان رکورد گینس را شکست +فیلم


رکورد جدید نیسان پاترول در گینس؛ ۱۸۰ دستگاه نیسان پاترول با حرکتی هماهنگ در دو خط تا مسافت ۱۴۷۶ متر قرار گرفتند تا از زاویه هوایی، شکلی مشابه شاهین صحرایی ایجاد شود.